PROFIL

Piotr Bukowy Architekci [PBA] powstało w roku 2000 i stanowi kontynuację praktyki zapoczątkowanej w 1994 r. Wykonujemy projekty pełnobranżowe zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego. Studio pracuje jako otwarty zespół specjalistycznych jednostek projektowych. Zasada ta umożliwia nam realizację różnorodnych zadań projektowych od budynków mieszkalnych poprzez centra biurowe, budynki użyteczności publicznej, renowacje budynków zabytkowych po budownictwo przemysłowe.
Współpraca z czołowymi specjalistami z różnych dyscyplin dynamizuje poszukiwanie nowych obszarów oraz umożliwia realizację przyszłych wyzwań. Jakość projektów uzyskujemy w drodze intensywnego dialogu z klientem, konsultantami i użytkownikami. Ściśle współpracujemy aby osiągnąć najlepszy rezultat poprzez syntezę oczekiwań inwestora, przestrzennych, kulturowych i środowiskowych uwarunkowań zewnętrznych, piękna i rozwiązań funkcjonalnych.

NAGRODY

1998- Nagroda złoty ołówek za zespół budynków mieszkalnych ul. Szelągowska
[z arch. Piotrem Pietkiewiczem]
2004- I nagroda w konkursie zamkniętym na adaptację i rozbudowę budynku biurowego WOZG
2005- Nagroda I stopnia PZIiTB “Budowa roku 2005”za silos na cukier- Cukrownia Środa P&L Polska S.A [Firma wykonawcza Chemadex.]
2006- II nagroda w konkursie na Kolegium Uniwersytetu Im. A. Mickiewicza w Pile
2006- II nagroda w konkursie na budynek dydaktyczny AWF w Poznaniu
2008- II nagroda w konkursie SARP na zespół mieszkaniowy – Zielone Wzgórza – lokalizacja 1
2008- II nagroda w konkursie SARP na zespół mieszkaniowy – Zielone Wzgórza – lokalizacja 2
2012- wyróżnienie w konkursie Modernizacja roku 2011 za budynek biurowy " Szatnia- Łaźnia" Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa
2013- I nagroda w konkursie organizowanym przez firmę Baumit – Fasda Roku 2012 w kategorii budynek po rekonstrukcji i adaptacji za rewitalizację budynku Strażnicy JRG2
2014- I nagroda w konkursie organizowanym przez firmę Baumit – Fasda Roku 2013 w kategorii budynek po renowacji za renowację kamienicy przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu

WSPÓŁPRACOWNICY

Bartosz Berlik
Anna Bukowy
Paweł Dąbrowski
Adam Dudko
Jarosław Głowski
Maciej Graczyk
Wojciech Grochulski
Maria Jakubek
Agata Jedlińska
Katarzyna Karalus
Alina Karmińska
Magdalena Matuszek
Agata Michalczyk
Konstanty Kosma Mikołajczak
Michał Masalski
Bartosz Nalewajski
Szymon Nalewajski
Robert Niemczyk
Anna Olechno
Janusz Patalas- Poślednicki
Marcin Śliwiński
Iwona Taront

 

PROFIL

Piotr Bukowy Architekci [PBA] powstało w roku 2000 i stanowi kontynuację praktyki zapoczątkowanej w 1994 r. Wykonujemy projekty pełnobranżowe zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego. Studio pracuje jako otwarty zespół specjalistycznych jednostek projektowych. Zasada ta umożliwia nam realizację różnorodnych zadań projektowych od budynków mieszkalnych poprzez centra biurowe, budynki użyteczności publicznej, renowacje budynków zabytkowych po budownictwo przemysłowe.
Współpraca z czołowymi specjalistami z różnych dyscyplin dynamizuje poszukiwanie nowych obszarów oraz umożliwia realizację przyszłych wyzwań. Jakość projektów uzyskujemy w drodze intensywnego dialogu z klientem, konsultantami i użytkownikami. Ściśle współpracujemy aby osiągnąć najlepszy rezultat poprzez syntezę oczekiwań inwestora, przestrzennych, kulturowych i środowiskowych uwarunkowań zewnętrznych, piękna i rozwiązań funkcjonalnych.

NAGRODY

1998- Nagroda złoty ołówek za zespół budynków mieszkalnych ul. Szelągowska
[z arch. Piotrem Pietkiewiczem]
2004- I nagroda w konkursie zamkniętym na adaptację i rozbudowę budynku biurowego WOZG
2005- Nagroda I stopnia PZIiTB “Budowa roku 2005”za silos na cukier- Cukrownia Środa P&L Polska S.A [Firma wykonawcza Chemadex.]
2006- II nagroda w konkursie na Kolegium Uniwersytetu Im. A. Mickiewicza w Pile
2006- II nagroda w konkursie na budynek dydaktyczny AWF w Poznaniu
2008- II nagroda w konkursie SARP na zespół mieszkaniowy – Zielone Wzgórza – lokalizacja 1
2008- II nagroda w konkursie SARP na zespół mieszkaniowy – Zielone Wzgórza – lokalizacja 2
2012- wyróżnienie w konkursie Modernizacja roku 2011 za budynek biurowy " Szatnia- Łaźnia" Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa
2013- I nagroda w konkursie organizowanym przez firmę Baumit – Fasda Roku 2012 w kategorii budynek po rekonstrukcji i adaptacji za rewitalizację budynku Strażnicy JRG2
2014- I nagroda w konkursie organizowanym przez firmę Baumit – Fasda Roku 2013 w kategorii budynek po renowacji za renowację kamienicy przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu

WSPÓŁPRACOWNICY

Bartosz Berlik
Adrianna Brechelke
Anna Bukowy
Julia Czaronek
Paweł Dąbrowski
Adam Dudko
Jarosław Głowski
Maciej Graczyk
Wojciech Grochulski
Maria Jakubek
Agata Jedlińska
Katarzyna Karalus
Alina Karmińska
Magdalena Matuszek
Agata Michalczyk
Konstanty Kosma Mikołajczak
Michał Masalski
Bartosz Nalewajski
Szymon Nalewajski
Robert Niemczyk
Anna Olechno
Janusz Patalas- Poślednicki
Marcin Śliwiński
Iwona Taront
Brunon Wiśniewski